Ekošola

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt Ekošola, ki načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole.

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Projekt poteka v okviru Evropske fundacije za okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V Sloveniji poteka pod naslovom EKOŠOLA kot način življenja v okviru Društva za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije DOVES. Projekt vodi in usmerja programski svet pod vodstvom nacionalnega koordinatorja Gregorja Cerarja. Osnovni namen ni le ozaveščanje mladih, ampak predvsem vzgoja o okolju in za okolje. Prinaša sveženj zamisli in pobud, kako še bolj obogatiti pouk in obšolske dejavnosti, mladim pomaga graditi čustven in strokoven odnos do okolja. Omogoča izmenjavo in bogatenje idej, sodelovanje med različnimi kulturami in navadami, ki sta jih prinesla čas in razvoj, in sicer ob dejstvu, da skrb za okolje in varovanje narave ne pozna meja. Sodelujejo učenci, delavci šole, Svet zavoda, Svet staršev, predstavniki lokalne oblasti.

Tudi v tem šolskem letu bodo učenci s pomočjo mentorjev raziskovali, proučevali ter skrbeli za urejeno in čisto okolico. S trajnostnim razvojem v Ekošoli kot načinu življenja bomo gradili človekove vrednote, veliko mero strpnosti, medsebojnega spoštovanja in sožitja z okoljem in z naravo.

Le notranje bogat, kulturen in plemenito samozavesten človek spoštuje življenje vsakega živega bitja in takega človeka pomaga graditi Ekošola.

Koordinatorica: Estera Antolinc

 

LETNI DELOVNI NAČRT EKOŠOLE

 

 

Dostopnost