Strokovni delavci

TABELA STROKOVNIH DELAVCEV

 

Št. Priimek in ime Stopnja izobrazbe Poučuje Naziv Opombe
1. Antolinc Estera VII. KEM, BIO, NAR svetovalka vodja Ekošole, vodja aktiva naravoslovja
2. Avsenik Katja VII. GUM mentorica vodja OPZ, MPZ
3. Bobek Stanislav VI. FIZ, MAT svetnik  
5. Cvek Jelka VII. RP svetnica vodja PŠ DOB
6. Cvek Mihaela VIII./2 RP svetnica vodja PŠ DG, predsednica Šolskega sklada
7. Cverlin Tjaša VII. OPB    
8. Černelič Klavdija VII. RP   vodja projekta eTwinning
9. Dravinski D. Tatjana VII. RP mentorica  
10. Firšt Nina VII. RP mentorica  
11. Germ Tanja VII. GOS, NAR, OPB mentorica

organizatorica šolske prehrane, koordinatorica Tradicionalnega slovenskega zajtrka, laborantka,

šolska shema sadja

12. Gregurec Lea VII. 2. strok. del. v 1. r., OPB svetovalka  
13. Gretić Simona VII. OPB svetovalka  
14. Herček Marko VII. ŠPO, JV svetovalec predsednik Športnega društva
15. Horvat Bernarda VII. OPB svetovalka vodja I. VIO, vodja Ekošole na PŠ DG
16. Janžek Zlatka VII.   svetnica šolska svetovalna služba, koordinatorica NPZ
17. Kladnik Zala VII. TJA svetovalka  
18. Krklec Natalija VII. ZGO, GEO svetovalka vodja III. VIO
19. Lisac Magdalena VI. MAT svetnica  
20. Milošič Janja VII. TJA svetovalka koordinatorica Otroškega parlamenta
21. Novak Nataša VII. LUM svetnica vodja projekta Okusimo dediščino, Evropska vas
22. Ogrizek Aleksandra VII. RP svetovalka  
23. Planinšek Duška VII. ŠPO, JV mentorica vodja aktiva športa, vodja projekta SLOfit
24. Plavčak Karolina VII. RP mentorica  
25. Prevolšek Petra VII. SLJ, DKE svetnica vodja aktiva družboslovja in slovenistk
26. Sakelšek Damijan VII. MAT, TIT mentor vodja projekta Evropska vas
27. Sarjaš Dunja VII. TJA svetnica  
28. Solman Lana VII. OPB mentorica  
29. Tudja Aleksandra VII. RP svetnica  
30. Urleb Metka VII. SLJ, NEM mentorica vodja projektne skupine Erasmus+
31. Virant Alenka VII.   svetnica ravnateljica
32. Zajec Milica VI. RP svetnica koordinatorica usposabljanja vožnje s kolesom
33. Zalezina Ines VII. RP svetovalka vodja II. VIO
34. Zidar Antlej Vesna VII. TJA, SLJ svetovalka

šolska knjižničarka, FB stran, stiki z mediji,

vodja aktiva TJA, vodja projekta Rastem s knjigo,

predsednica Sveta zavoda

35. Žerjav Barbara VII. OPB svetovalka  
36. Žibert Samanta VIII./1 OPB svetnica pomočnica ravnateljice
37. Žlof Jadek Martina VII. OPB svetnica vodja Ekošole na PŠ DOB, vodja aktiva OPB

Dostopnost