Erasmus+

V šolskem letu 2019/2020 smo pridobili dva projekta, in sicer KA1 in KA2. Sredstva v projektu, ki traja dve leti, bomo namenili izmenjavi ter izobraževanju.

 

KA1 – projekt učne mobilnosti omogoča strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke na njihov osebni in strokovni razvoj. Slednji lahko v tujini poučujejo, se izobražujejo in usposabljajo, lahko se udeležijo tudi študijskega obiska. 1. januarja 2021 smo pričeli z dvoletnim ERASMUS + projektom, ki ga je Erasmus+ delovna skupina v VIZ OŠ Rogatec poimenovala »ODPRIMO OKNA V SVET«. Partnerice so šole iz Španije, Portugalske in Irske. V okviru projekta smo že realizirali večino zastavljenih ciljev, ki temeljijo na razvoju šole s poudarkom na uvedbi IKT-ja in sodobnih metod poučevanja. V tem šolskem letu pa nas čaka še osem mobilnosti šolskega osebja.

 

Koordinatorica: Metka Urleb

Projektna skupina: Vesna Zidar Antlej, Zala Kladnik, Metka Urleb

 

KA2 – projekt, v katerem sodelujejo šole in vrtci, ki s priložnostjo mobilnosti dvigujejo kakovost poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela. Decentralizirana akcija znotraj KA2 se imenuje STRATEŠKA PARTNERSTVA (SP).

 

Naslov dvoletnega KA229 projekta je »EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF ANIMAL ASSISTED EDUCATION«. Na Erasmus+ razpisu ga je prijavila šola koordinatorica iz Združenega kraljestva. V projektu izmenjavamo primere dobre prakse z osnovnimi šolami iz Španije, Turčije in Grčije. Projekt, v sklopu katerega v pouk učinkovito vključujemo živali, se je pričel izvajati 1. 10. 2020. Naša šola se osredotoča na živali na kmetiji, kar bomo šolam partnericam tudi predstavili, ko bomo predstavnike šol gostili v Rogatcu.

 

Koordinatorica: Metka Urleb

Projektna skupina: Vesna Zidar Antlej, Zala Kladnik, Metka Urleb

 

  1. decembra 2020 smo pričeli z izvajanjem Erasmus+ KA201 projekta, ki so ga španski prijavitelji naslovili »WE »R« THE WORLD«. V dvoletnem projektu, v sklopu katerega bomo izvedli osem mobilnosti in preko različnih aktivnosti utrjevali svoje delovanje na ekološkem ozaveščanju, sodelujejo še osnovne šole iz Španije, Italije in Portugalske.

 

Koordinatorica: Vesna Zidar Antlej

Projektna skupina: Vesna Zidar Antlej, Zala Kladnik, Metka Urleb

 

 

 

 

Dostopnost