DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH 2020/21

 

 

TEKMOVANJA IZ ZNANJA OD 1. DO 9. RAZREDA

Predmet/ področje Naziv priznanje Tekmovanje Razred Datum Nosilec/ka Organizator
RE SLO
Biologija Proteusovo priznanje x     8., 9. 19. 10. 2022 Tanja Germ Prirodoslovno društvo Slovenije
Geografija   x     7., 8., 9. 15. 11. 2022 Natalija Krklec ZRSŠ
Angleščina   x     8., 9. 22. 11. 2022

Dunja Sarjaš,

Zala Kladnik

ZRSŠ
Slovenščina Cankarjevo priznanje x     8., 9. 29. 11. 2022 Petra Prevolšek ZRSŠ
Biologija Proteusovo priznanje     x 8., 9. 02. 12. 2022 Tanja Germ Prirodoslovno društvo Slovenije
Zgodovina   x     8., 9.  06. 12. 2022 Natalija Krklec ZRSŠ
Angleščina   x     6. 14. 12. 2022 Janja Milošič IATEFL
Ekokviz   x     6.–8.  12. 01. 2023 Estera Antolinc DOVES
Kemija Preglovo priznanje x     8., 9. 16. 01. 2023 Estera Antolinc ZOTKS
Slovenščina Cankarjevo priznanje   x   8., 9. 17. 01. 2023 Petra Prevolšek ZRSŠ
Angleščina       x 6. 21. 02. 2023 Janja Milošič IATEFL
Ekokviz       x 6., 7., 8.  07. 03. 2023 Estera Antolinc DOVES
Cici Vesela šola       x 1.–3.   09. 03. 2023 Bernarda Horvat MKZ
Zgodovina       x 8., 9. 09. 03. 2023 Natalija Krklec ZRSŠ
Slovenščina Cankarjevo priznanje     x 8., 9.  11. 03. 2023 Petra Prevolšek ZRSŠ
Matematika Kenguru Vegovo x     1.–7. 16. 03. 2023 Magdalena Lisac DMFA
Matematika Vegovo priznanje x     8., 9. 16. 03. 2023 Damijan Sakelšek DMFA
Kemija Preglovo priznanje   x   8., 9. 25. 03. 2023 Estera Antolinc ZOTKS
Angleščina       x 8., 9. 30. 03. 2023

Dunja Sarjaš,

Zala Kladnik

ZRSŠ
Geografija       x 7., 8., 9. 01. 04. 2023 Natalija Krklec ZRSŠ
Slovenščina Cankarjevo priznanje  (Mehurčki) x     1.–7. r. 04. 04. 2023 Metka Urleb ZRSŠ
Matematika Kenguru Vegovo   x   6.,7. 05. 04. 2023 Magdalena Lisac DMFA
Matematika Vegovo priznanje   x   8., 9. 05. 04. 2023 Damijan Sakelšek DMFA
Matematika Kenguru Vegovo     x 6., 7. 22. 04. 2023 Magdalena Lisac DMFA
Matematika Vegovo priznanje     x 8., 9. 22. 04. 2023 Damijan Sakelšek DMFA
Kemija Preglovo priznanje     x 8., 9. 06. 05. 2022 Estera Antolinc ZOTKS

 

Legenda:                                                   Kratice organizatorjev:

 

šolsko tekmovanje   DMFA Društvo matematikov, fizikov in astronomov
RE regijsko tekmovanje   MKZ Mladinska knjiga založba
SLO državno tekmovanje   ZRSŠ Zavod RS za šolstvo
        IATEFL Slovenia International Association of Teachers of English as a Foreign Language (Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika)
        ZOTKS Zveza za tehnično kulturo Slovenije
        DOVES DOVES – FEE Slovenija
Dostopnost