Interesne dejavnosti

 

MŠ ROGATEC – 1. VIO

KROŽEK MENTOR/ICA ŠTEVILO UR
Otroški pevski zbor Katja Avsenik 2 uri/teden
Nogomet Marko Herček 1 ura/teden
S knjigo v svet (2. r.) Nina Firšt 20
S knjigo v svet (3. r.) Aleksandra Tudja 20
Gibalne urice Marko Herček 30
Ustvarjalni krožek Aleksandra Tudja 30
Pravljični krožek Tatjana Dravinski Delimar 30
Erasmus Nina Firšt 30

 

MŠ ROGATEC – 2. VIO

KROŽEK MENTOR/ICA ŠTEVILO UR
Kolesarjenje Aleksandra Ogrizek, Milica Zajec 30
Moštvene igre Duška Planinšek 35
Vesela šola Aleksandra Ogrizek 30
S knjigo v svet (4. r.) Ines Zalezina 20
S knjigo v svet (5. a) Milica Zajec 20
S knjigo v svet (5. b) Aleksandra Ogrizek 20
Ustvarjalni krožek Ines Zalezina 30
Erasmus Damijan Sakelšek 35
Angleška bralna značka (4.–6.r.) Janja Milošič 20
Plesni krožek folklora (4., 5. r.) Nataša Novak 50
Otroški pevski zbor (4., 5. r.) Katja Avsenik 2 uri/teden
Mladinski pevski zbor (6. r.) Katja Avsenik 3 ure/teden

 

MŠ ROGATEC – 3. VIO

KROŽEK MENTOR/ICA ŠTEVILO UR
Priprave na tekmovanja Duška Planinšek 35
Knjižničarski krožek Vesna Zidar Antlej 25
Gledališki krožek Katja Avsenik 25
Šolski radio Metka Urleb 20
Novinarski krožek Petra Prevolšek 20
Drugačni in povezani

Petra Prevolšek, Metka Urleb,

Vesna Zidar Antlej

30
Zgodovinsko-geografski krožek + tekmovanja Natalija Krklec 40
Biološko-kemijski krožek + tekmovanja Estera Antolinc 45
Fizikalni krožek (8., 9. r.) Stanislav Bobek 30
Erasmus Zala Kladnik 35
Podjetniški krožek Amadeja Cverlin 18
Angleška bralna značka (7.–9. r.) Dunja Sarjaš 10
Angleščina – priprava na tekmovanje  (8. r.) Dunja Sarjaš 10
Planinski krožek (I., II., III. VIO) Ines Zalezina 40
S knjigo v svet (6., 7. r.) Petra Prevolšek 20
S knjigo v svet (8., 9. r.) Metka Urleb 20
Mladinski pevski zbor Katja Avsenik 4 ure/teden

Dostopnost