Interesne dejavnosti

MŠ ROGATEC – I. VIO

KROŽEK MENTOR/ICA ŠTEVILO UR
S knjigo v svet (2. r.) Tatjana Dravinski Delimar 15
Razigrani smo (2., 3. r.) Lea Gregurec 25
Ustvarjalni krožek Karolina Plavčak 15
Pravljični krožek Tatjana Dravinski Delimar 20
Med dvema ognjema (2., 3. r.) Nina Firšt 20
S knjigo v svet (3. r.) Nina Firšt 15

                                                           

MŠ ROGATEC – II. VIO

KROŽEK MENTOR/ICA ŠTEVILO UR
S knjigo v svet (4. b) Ines Zalezina 15
S knjigo v svet (4. a) Milica Zajec 15
S knjigo v svet (5. a) Aleksandra Ogrizek 20
Ustvarjalni krožek Ines Zalezina 30
Angleška bralna značka (4.–9.r.) Janja Milošič 18
Plesni krožek folklora (4., 5. r.) Nataša Novak 45
Nemški krožek Zala Kladnik 20

 

MŠ ROGATEC – III. VIO

KROŽEK MENTOR/ICA ŠTEVILO UR
Priprave na šolska športna tekmovanja

Duška Planinšek

Marko Herček

25

25

Knjižničarski krožek Vesna Zidar Antlej 20
Novinarski krožek Petra Prevolšek 20
Zgodovinsko-geografski krožek + tekmovanja Natalija Krklec 30
Kemijski krožek Estera Antolinc 35
Planinski krožek (I., II., III. VIO) Ines Zalezina 50
S knjigo v svet (6., 7. r.) Petra Prevolšek 10
S knjigo v svet (8., 9. r.) Metka Urleb 10
Glasbeni krožek (II. in III. VIO) Barbara Žerjav 35
Biološki krožek Tanja Germ 25
Ustvarjalni krožek Samanta Žibert 20
Kuharski krožek (6.–9. razred) Tanja Germ 25
Vrtnarski krožek (II. in III. VIO) Tanja Germ 18

 

Dostopnost