Športni dnevi

    Datum Vsebina Vodja
I. VIO 1. 16. 09. 2023

 

Kros

 

Jelka Cvek, Bernarda Horvat, Mihaela Cvek
2. 10. 10. 2023

 

Pohodništvo – kombinacija z orientacijo

 

Karolina Plavčak, Bernarda Horvat, Mihaela Cvek
3. 31. 01. 2024 Zimski športi (igre na snegu, sankanje) Tatjana Dravinski Delimar, Aleksandra Tudja, Mihaela Cvek
4. 03. 04. 2024 Atletika Jelka Cvek, Aleksandra Tudja, Mihaela Cvek
5. 28. 05. 2024 Pohod Karolina Plavčak, Aleksandra Tudja, Mihaela Cvek
II. VIO 1. 16. 09. 2023 Kros in šaljive igre Aleksandra Ogrizek, Milica Zajec
2. 10. 10. 2023 Pohod z orientacijo Ines Zalezina
3. 31. 01. 2024 Zimski športi (smučanje, drsanje, sankanje) Aleksandra Ogrizek, Duška Planinšek, Marko Herček
4. 10. 04. 2024 Atletika – mnogoboj Aleksandra Ogrizek, Duška Planinšek
5. 28. 05. 2024 Pohod na Donačko goro Ines Zalezina
III. VIO 1. 16. 09. 2023 Šolsko tekmovanje v krosu in nogometu (+ 6. r.) Duška Planinšek, Marko Herček
2. 10. 10. 2023 Pohod/plavanje (+ 6. r.) Duška Planinšek, Marko Herček
3. 31. 01. 2024 Zimski športi  (+ 6. r.) Duška Planinšek, Marko Herček
4. 10. 04. 2024 Šolsko tekmovanje v atletiki in šaljive igre (+ 6. r.) Duška Planinšek, Marko Herček
5. 28. 05. 2024 Plavanje/pohod (+ 6. r.) Duška Planinšek, Marko Herček

 

 

 

Dostopnost