Organiziranost

ŠOLSKE URE IN ODMORI

ZAJTRK 7.00–7.30
1. URA 7.30–8.15
2. URA 8.20–9.05
MALICA 9.05–9.25
3. URA 9.25–10.10
4. URA 10.15–11.00
5. URA 11.05–11.50
KOSILO 11.50–12.20

 

ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA

1., 2. r. Poučuje Dan Urnik
Martina Žlof Jadek ponedeljek–petek 11.00–13.30

 

 

ŠOLSKI RED

 

Med odmori in malico skrbi za varstvo učencev učiteljica. Začetek pouka je ob 7.30, konec pa ob 11.50.

Po pouku potekajo interesne dejavnosti, dopolnilni pouk, izposoja v knjižnici.

 

Vodja podružnične šole Jelka Cvek je za starše in otroke dosegljiva od 7.00 do 13.00.

 

Dežurstvo – varstvo vozačev

 

Čas: od 7.00 do 7.30

Dežurna učiteljica: Jelka Cvek

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA

 

Učenci si lahko knjige izposojajo vsak torek od 12.20 do 13.05. Za izposojo poskrbi učiteljica Jelka Cvek.

 

 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

 

Govorilne ure bodo vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 do 17.00. Imeli bomo 3 roditeljske sestanke. 

 

POSLOVANJE ŠOLSKE KUHINJE

 

Kuharica vsak dan pripravlja malice in kosila. Jedilniki so enotni za MŠ, za PŠ in Enoto vrtec.

 

 

PODATKI O PEDAGOŠKIH DELAVCIH

 

Ime in priimek Poučuje
Jelka Cvek 1., 2., 3. razred – kombinacija
Martina Žlof Jadek podaljšano bivanje
Dunja Sarjaš 2., 3. razred angleščina

 

 

PROJEKTI, INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Interesna dejavnost Čas Mentor/ica
Otroški pevski zbor PON, 6. ura 12.20–13.05 Barbara Žerjav
S knjigo v svet TOR, 6. ura, 12.20–13.05             Jelka Cvek
DNU – delo z nadarjenimi učenci ČET, 6. ura, 12.20–13.05 A Marko Herček
Dramsko pravljični krožek SRE, 6. ura, 12.20–13.05 Jelka Cvek
Angleščina (1. r.)

TOR, 1. ura, 7.30–8.15

ČET, 3. ura, 9.25–10.10

Dunja Sarjaš
Planinski krožek Po dogovoru – sobota, nedelja Ines Zalezina

 

Cici vesela šola

 

Učenci 1., 2. in 3. razreda lahko sodelujejo na tekmovanju Cici Vesele šole.

 

Otroški pevski zbor

 

Učenci se bodo učili prepevati ljudske in umetne pesmi ter pesmi tujih skladateljev, s katerimi se bodo predstavili na šolskih in izvenšolskih prireditvah. Udeležili se bodo tudi medobčinske revije pevskih zborov v Rogaški Slatini.

 

S knjigo v svet – bralna značka

 

Učenci poglabljajo zanimanje za dobre knjige in njihove ustvarjalce, razvijajo ljubezen do slovenske književnosti in sposobnost sporočanja ter širijo splošno razgledanost, hkrati pa se navajajo na smotrno in kulturno izrabo prostega časa.

 

Zlati sonček

 

Učenci 1., 2. in 3. razreda so vključeni v program športne značke Zlati sonček, ki ga vodi razredna učiteljica. Učenci, ki bodo opravili vse naloge, bodo prejeli medaljo, ostali pa bodo za sodelovanje v programu dobili diplomo Zlati sonček.

 

Program naučimo se plavati

 

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 10-urni plavalni tečaj za učence 1. razreda, ki bo vključen v športni program Zlati sonček. Cilj programa je prilagoditev na vodo in preplavati od 5 do 10 metrov v poljubni tehniki.

 

Učenci 3. razreda bodo opravili obvezni 20-urni plavalni tečaj v mesecu oktobru 2022.

 

Dostopnost