Organiziranost

ŠOLSKE URE IN ODMORI

ZAJTRK 7.00–7.30
1. URA 7.30–8.15
2. URA 8.20–9.05
MALICA 9.05–9.25
3. URA 9.25–10.10
4. URA 10.15–11.00
5. URA 11.05–11.50
KOSILO 11.50–12.20

 

Oddelek podaljšanega bivanja

 

1., 2., 3. r. Poučuje Dan Urnik   SD sprostitvena dejavnost

 

 

Bernarda Horvat

torek, četrtek, petek 11.00–16.00   K kosilo
ponedeljek, sreda 11.50–16.00   SU samostojno učenje
  UPČ ustvarjalno preživljanje časa
  SD sprostitvena dejavnost

 

 

ŠOLSKI RED

 

Med odmori in malico skrbita za varstvo učencev učiteljici. Začetek pouka je ob 7.30, konec pa ob 11.50. Po pouku potekajo interesne dejavnosti, dopolnilni pouk in izposoja v knjižnici.

 

Vodja podružnične šole Aleksandra Tudja je za starše in otroke dosegljiva od 6.30 do 13.00.

 

 

Dežurstvo

 

Čas: od 6.30 do 7.30

 

Zjutraj dežura vodja podružnične šole. Vsak torek dežura učiteljica/učitelj podaljšanega bivanja.

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA

 

Učenci 2. in 3. razreda si knjige izposojajo v torek po pouku (6. šolsko uro). Za izposojo knjig skrbi učiteljica Mihaela Cvek.

 

 

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI

 

Govorilne ure bodo vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 do 17.00. Imeli bomo tri roditeljske sestanke. S starši šolskih novincev bo imela razredničarka 1. razreda štiri roditeljske sestanke, prvi roditeljski sestanek bo junija 2023.

 

 

POSLOVANJE ŠOLSKE KUHINJE

 

Kuharica vsak dan pripravlja zajtrke, malice in kosila. Jedilniki so enotni za MŠ, za PŠ in Enoto vrtec.

 

 

ZDRAVSTVENE STORITVE

 

Učenci 1. in 3. razreda bodo opravili sistematski pregled, učenci 1. in 2. razreda pa bodo opravili zobozdravstveni pregled.

 

 

PODATKI O PEDAGOŠKIH DELAVCIH

 

Ime in priimek Poučuje
Aleksandra Tudja 1., 2. razred – kombinacija
Mihaela Cvek 3. razred
Bernarda Horvat podaljšano bivanje
Dunja Sarjaš angleščina (2., 3. r.)

Dostopnost