Oddelki

ŠTEVILO UČENCEV IN RAZREDNIKI NA MATIČNI ŠOLI

Stanje na dan 01. 09. 2022.

  Razred M Ž Skupaj Skupaj A + B Razrednik
I. VIO 1. 7 8 15 15 Karolina Plavčak
2. 9 8 17 17 Tatjana Dravinski Delimar
3. 8 8 16 16 Nina Firšt
    24 24 48  

 

 

II. VIO 4. A 9 8 17 33 Milica Zajec
9 7 16
5. 13 11 24 24 Aleksandra Ogrizek
6. A 7 7 14 29 Metka Urleb
6. B 9 6 15 Zala Kladnik
    47 39 86  

 

 

III. VIO 7. A 7 11 18 36 Natalija Krklec
7. B 10 8 18 Petra Prevolšek
8. A 9 6 15 30 Janja Milošič
8. B 9 6 15 Dunja Sarjaš
9. A 10 4 14 27 Marko Herček
9. B 9 4 13 Duška Planinšek
    54 39 93  

 

 

I. + II. + III. VIO 125 102 227    

 

Dostopnost