Tehniški dnevi

  Raz. Št. Datum Naslov, vsebina Vodja
I. VIO   1. 09. 11. 2021 Izdelki za novoletno tržnico razredničarke
1. 2. 17. 03., 18. 03. 2022 Konstruiranje – leseni gradniki, stolp razredničarke
  3. 06. 06. 2022 Promet – papirno gradivo, vozilo razredničarke
  1. 09. 11. 2021 Izdelki za novoletno tržnico razredničarke
2. 2. 17. 03., 18. 03. 2022 Konstruiranje – lego kocke, pohištvo razredničarke
  3. 06. 06. 2022 Promet – kosi lesa, vozilo razredničarke
  1. 16. 11. 2021 Izdelki za novoletno tržnico razredničarke
3. 2. 17. 03., 18. 03. 2022 Konstruiranje – lego kocke, stavbe razredničarke
  3. 06. 06. 2022 Promet – stiropor, igrala razredničarke
II. VIO   1. 09. 11. 2021 Moj avto ima motor Ines Zalezina
4. 2. 16. 11. 2021 Pravljično ustvarjanje Ines Zalezina
  3. 28. 03. 2022 Rad bi varno vozil kolo Ines Zalezina
  4. 31. 05.2022 Pretakanje snovi Ines Zalezina
  1. 09. 11. 2021 Izolacija Aleksandra Ogrizek
5. 2. 16. 11. 2021 Praznično ustvarjanje Milica Zajec, Aleksandra Ogrizek
  3. 29. 03. 2022 Usposabljanje za vožnjo kolesa Milica Zajec
  4. 31. 05. 2022 Prenos gibanja Milica Zajec, Aleksandra Ogrizek
  1. 16. 09. 2021 Papirna gradiva Damijan Sakelšek
6. 2. 16. 11. 2021 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
  3. 28. 03. 2022 Evropska vas Damijan Sakelšek, Nataša Novak
  4. 12. 04. 2022 Muzej gozdarstva in lesarstva Damijan Sakelšek
III. VIO   1. 16. 09. 2021 Ulica obrti – MOS Celje Damijan Sakelšek
  2. 16. 11. 2021 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
7. 3. 28. 03. 2022 Evropska vas Damijan Sakelšek, Nataša Novak
  4. 12. 04. 2022 Steklo – ŠC Rogaška Slatina Damijan Sakelšek
  1. 16. 09. 2021 Ulica obrti – MOS Celje Damijan Sakelšek
  2. 16. 11. 2021 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
8. 3. 28. 03. 2022 Evropska vas Damijan Sakelšek, Nataša Novak
  4. 12. 04. 2022 Poklicne delavnice – ŠC Celje Zlatka Janžek
  1. 16. 09. 2021 Ulica obrti – MOS Celje Damijan Sakelšek
9. 2. 16. 11. 2021 Praznično ustvarjanje Damijan Sakelšek
  3. 28. 03. 2022 Evropska vas Damijan Sakelšek, Nataša Novak
  4. 12. 04. 2022 Svet energije Krško Damijan Sakelšek

 

Dostopnost